Yleiset ehdot

Alta löydät ajantasaista tietoa, josta voi olla hyötyä, kun käytät palvelujamme.


Asiat, jotka on otettava huomioon, kun lähetät tavaroita kauttamme

Om inte andra förutsättningar är kända och det framgår av offert eller annan prisuppgörelse, gäller:

 • Ilmoitettuihin hintoihin sisältyy vakiona toimitus, joka sisältää vastaanoton ja pakkauksen purkamisen loppuasiakkaalle MTAB:n reittiverkostossa. Reittiverkoston ulkopuolisiin kohteisiin toimitetaan yhdistetysti ja sopimuksen mukaan. Etäisistä sijainneista saatetaan periä lisämaksuja.
 • Kaikki hinnat perustuvat normaaleihin toimitusolosuhteisiin. Lisämaksuja voidaan periä ylimääräisistä porraskuljetuksista, nosturilla nostamisesta, haarukkatrukin käytöstä jne.
 • Työajat, jotka eivät osu arkipäiville klo 08.00–16.00, sekä kaikki odotusajat, joihin emme voi vaikuttaa, veloitetaan erikseen.
 • Saariin, joihin ei ole kiinteää siltayhteyttä, ei sovelleta kiinteitä hintoja, ja MTAB antaa pyydettäessä tapauskohtaisen hinnan.
 • Paikallisvyöhykkeen ulkopuolisiin kuljetuksiin sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa polttoainelisää. (katso polttoainelisät)
 • Tietullialueilla lisätään ruuhkamaksu, jonka suuruus on 40 SEK tilausta kohti. Muilta osin MTAB pidättää oikeuden periä maksuja, veroja jne., joihin emme voi vaikuttaa.
 • Maksuehto on 30 päivää. Viivästyneisiin maksuihin lisätään lakisääteinen viivästyskorko.
 • Ellei toisin mainita, hinnat ilmoitetaan Ruotsin kruunuina ilman arvonlisäveroa
 • MTAB soveltaa NSAB2000-vastuusäännöksiä, joilla muun muassa rajoitetaan MTAB:n vastuuta ja sovitaan mahdollisista vahingoista maantiekuljetuslain mukaisesti. Tilaaja vastaa kuljetuksen ja välivarastoinnin vakuutusturvasta. Lisätietoja NSAB 2000:sta on täällä (avautuu uuteen linkkiin).

Läs mer här (öppnas i ny flik)

MTAB:n palveluja ja asennusta koskeva vastuuvakuutus on enintään 10 miljoonaa Ruotsin kruunua vahinkoa kohti.

Situationen i Ukraina påverkar bränslepriserna globalt på ett mycket snabbt och oberäkneligt sätt. Just nu är priserna på drivmedel på en exeptionellt hög nivå.

Kuljetushintaa tarkistetaan kuukausittain erityisellä polttoainelisällä (DMT). Polttoainelisän taso määräytyy sen mukaan, mikä on dieselpolttoaineen kuukauden keskimääräinen hinta Ruotsissa. Käytämme SCB:n tarkistettua dieselpolttoaineen indeksilukua ”K92SÅ0900” polttoainelisän määrittämiseen.

MTAB tarkistaa polttoainelisän kerran kuukaudessa, ja se perustuu kaksi kuukautta ennen kuluvaa kuukautta voimassa olleeseen indeksilukuun. Esimerkiksi toukokuun polttoainelisä perustuu maaliskuun indeksiin. Taulukossa esitettyjä polttoainelisän prosenttiosuuksia ja vaihteluvälejä tarkistetaan vuosittain.

Aktuellt drivmedelstillägg:

2024-07: 16,58%

2024-06: 16,49%

2024-05: 16,73%

MTAB Sverige AB kommer inte dela någon information vidare till andra företag eller tredje part utan ditt godkännande, annat än om lagen kräver detta. Ett annat undantag är när det är nödvändigt för att kunna fullfölja ett avtal eller utföra en tjänst från oss. Läs mer om vår integritetspolicy här…

Objektförsäkring är en försäkring du som kund väljer att teckna. MTAB tillhandahåller objektförsäkring som täcker skador på fysiskt gods. Försäkringsgivare är Länsförsäkringar.

 • Omaisuusvakuutus kattaa tuotteiden vahingoittumisen tai katoamisen, joka voi tapahtua kuljetuksen aikana.
 • Vakuutus korvaa vahingot riippumatta siitä, onko MTAB syyllinen vai ei.
 • Vakuutus korvaa vahingot tuotteen täyteen arvoon asti.
 • Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.
 • Voimassa koko kuljetuksen ajan.

Läs mer om objektsförsäkring (pdf)

Vi på MTAB har som transportör en transportörsansvarsförsäkring enligt NSAB 2000. Denna ger ersättning för skador som vi som transportör är skyldiga till och ger ersättning efter sändningens vikt. Vid andra händelser under transporten bör du som kund teckna en objektförsäkring – då är din produkt säkrad för eventuella yttre omständigheter och skador.

 • Kuljetukseen sisältyy aina rahdinkuljettajan vastuuvakuutus.
 • Korvaus edellyttää, että tutkimus osoittaa MTAB:n olleen vastuussa vahingosta.
 • Transportörsansvarsförsäkringen är i enlighet med bestämmelserna i NSAB 2000, med begränsningen och undantag för §6 sr.2 och §27 punkt 3 st1
 • Yleisesti ottaen lakisääteinen korvaustaso on enintään 150 SEK/kg kotimaankuljetuksissa. Korvaus koskee vain vahingoittunutta lähetyksen osaa.
 • Kuljetusmuodosta riippuen NSAB voi viitata maantie-, meri- tai ilmakuljetuksiin sovellettaviin kuljetuslakeihin ja yleissopimuksiin. Yksi esimerkki on CMR-yleissopimus, jolla säännellään rajat ylittävää tieliikennettä Euroopassa.

Läs mer här (öppnas i ny flik)

Anna meidän ratkaista logistiset haasteesi

Kontakta oss