Yleiset ehdot

Alta löydät ajantasaista tietoa, josta voi olla hyötyä, kun käytät palvelujamme.


Asiat, jotka on otettava huomioon, kun lähetät tavaroita kauttamme

Ellei muita ehtoja ole tiedossa eikä niitä ole mainittu tarjouksessa tai muussa hintasopimuksessa, sovelletaan seuraavia ehtoja:

 • Ilmoitettuihin hintoihin sisältyy vakiona toimitus, joka sisältää vastaanoton ja pakkauksen purkamisen loppuasiakkaalle MTAB:n reittiverkostossa. Reittiverkoston ulkopuolisiin kohteisiin toimitetaan yhdistetysti ja sopimuksen mukaan. Etäisistä sijainneista saatetaan periä lisämaksuja.
 • Kaikki hinnat perustuvat normaaleihin toimitusolosuhteisiin. Lisämaksuja voidaan periä ylimääräisistä porraskuljetuksista, nosturilla nostamisesta, haarukkatrukin käytöstä jne.
 • Työajat, jotka eivät osu arkipäiville klo 08.00–16.00, sekä kaikki odotusajat, joihin emme voi vaikuttaa, veloitetaan erikseen.
 • Saariin, joihin ei ole kiinteää siltayhteyttä, ei sovelleta kiinteitä hintoja, ja MTAB antaa pyydettäessä tapauskohtaisen hinnan.
 • Paikallisvyöhykkeen ulkopuolisiin kuljetuksiin sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa polttoainelisää. (katso polttoainelisät)
 • Tietullialueilla lisätään ruuhkamaksu, jonka suuruus on 40 SEK tilausta kohti. Muilta osin MTAB pidättää oikeuden periä maksuja, veroja jne., joihin emme voi vaikuttaa.
 • Maksuehto on 30 päivää. Viivästyneisiin maksuihin lisätään lakisääteinen viivästyskorko.
 • Ellei toisin mainita, hinnat ilmoitetaan Ruotsin kruunuina ilman arvonlisäveroa
 • MTAB soveltaa NSAB2000-vastuusäännöksiä, joilla muun muassa rajoitetaan MTAB:n vastuuta ja sovitaan mahdollisista vahingoista maantiekuljetuslain mukaisesti. Tilaaja vastaa kuljetuksen ja välivarastoinnin vakuutusturvasta. Lisätietoja NSAB 2000:sta on täällä (avautuu uuteen linkkiin)

Lue lisää täältä (avautuu uuteen välilehteen)

MTAB:n palveluja ja asennusta koskeva vastuuvakuutus on enintään 10 miljoonaa Ruotsin kruunua vahinkoa kohti.

Kuljetushintaa tarkistetaan kuukausittain erityisellä polttoainelisällä (DMT). Polttoainelisän taso määräytyy sen mukaan, mikä on dieselpolttoaineen kuukauden keskimääräinen hinta Ruotsissa. Käytämme SCB:n tarkistettua dieselpolttoaineen indeksilukua ”K92SÅ0900” polttoainelisän määrittämiseen.

MTAB tarkistaa polttoainelisän kerran kuukaudessa, ja se perustuu kaksi kuukautta ennen kuluvaa kuukautta voimassa olleeseen indeksilukuun. Esimerkiksi toukokuun polttoainelisä perustuu maaliskuun indeksiin. Taulukossa esitettyjä polttoainelisän prosenttiosuuksia ja vaihteluvälejä tarkistetaan vuosittain.

Nykyinen polttoainelisä:
2021-10: 14,43 %
2021-05: 11,10 %
2021-04: 10,51 %
2021-03: 10,51 %

MTAB Sverige AB ei jaa mitään tietoja muille yrityksille tai kolmansille osapuolille ilman suostumustasi, paitsi jos laki vaatii sitä. Poikkeamme säännöstä myös silloin, kun se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi tai palvelun suorittamiseksi. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme täältä…

Omaisuusvakuutus on vakuutus, jonka ottamisesta sinä asiakkaana päätät. MTAB tarjoaa omaisuusvakuutuksen, joka kattaa fyysiselle omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Vakuutusyhtiö on Länsförsäkringar.

 • Omaisuusvakuutus kattaa tuotteiden vahingoittumisen tai katoamisen, joka voi tapahtua kuljetuksen aikana.
 • Vakuutus korvaa vahingot riippumatta siitä, onko MTAB syyllinen vai ei.
 • Vakuutus korvaa vahingot tuotteen täyteen arvoon asti.
 • Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.
 • Voimassa koko kuljetuksen ajan.

Läs mer om objektsförsäkring (pdf)

MTAB:lla on NSAB 2000:n mukainen rahdinkuljettajan vastuuvakuutus. Se korvaa vahingot, joista me rahdinkuljettajana olemme vastuussa, ja korvaus määräytyy lähetyksen painon mukaan. Jos kuljetuksen aikana sattuu muita tapahtumia, sinun on asiakkaana otettava omaisuusvakuutus – silloin tuotteesi on turvattu mahdollisten ulkoisten olosuhteiden ja vahinkojen varalta.

 • Kuljetukseen sisältyy aina rahdinkuljettajan vastuuvakuutus.
 • Korvaus edellyttää, että tutkimus osoittaa MTAB:n olleen vastuussa vahingosta.
 • Rahdinkuljettajan vastuuvakuutus on NSAB 2000:n määräysten mukainen, lukuun ottamatta 6 §:n 2. kohtaa ja 27 §:n 3 momentin 1. kohtaa
 • Yleisesti ottaen lakisääteinen korvaustaso on enintään 150 SEK/kg kotimaankuljetuksissa. Korvaus koskee vain vahingoittunutta lähetyksen osaa.
 • Kuljetusmuodosta riippuen NSAB voi viitata maantie-, meri- tai ilmakuljetuksiin sovellettaviin kuljetuslakeihin ja yleissopimuksiin. Yksi esimerkki on CMR-yleissopimus, jolla säännellään rajat ylittävää tieliikennettä Euroopassa.

Lue lisää täältä (avautuu uuteen välilehteen)

Anna meidän ratkaista logistiset haasteesi

Kontakta oss