Ilmiantajien käytäntö

Me MTAB Group llä asetamme toiminnassamme etusijalle vahvat arvot ja korkeat eettiset normit. Se, keitä me olemme ja miten käyttäydymme, on ratkaisevaa luottamuksen kannalta. Asiakkaidemme, alihankkijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme sekä meitä ympäröivän yhteisön luottamus on meille tärkeää.

Haluamme, että yrityskulttuurimme on avoin, turvallinen ja luottamuksellinen, ja edistämme avointa vuoropuhelua.

MTAB lle on tärkeää, että väärinkäytökset ja epäeettinen toiminta paljastuvat ja ne käsitellään asianmukaisesti.

Siksi on ratkaisevan tärkeää, että asiakkailla, alihankkijoilla, sidosryhmillä ja etenkin työntekijöillä on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan vapaasti. Myönnämme kuitenkin, että voi olla tilanteita, joissa voi olla vaikeaa antaa tietoja tai ilmoittaa yritystä tai työntekijöiden käyttäytymistä koskevia tietoja tavanomaisia kanavia pitkin.

Jos olet huolissasi tai epäilet, että joku rikkoo sääntöjämme, voit ottaa yhteyttä esihenkilöösi ja kertoa huolenaiheesi hänelle. Meillä on myös ilmoituskanava, jossa voit ilmoittaa huolenaiheistasi.

Ilmoituskanavassamme voit ilmoittaa turvallisesti ja nimettömänä väärinkäytöksistä tai laittomuuksista, jotka liittyvät yrityksen toimintaan.

Ilmoitus toimitetaan Whistleblower Partners Screening Service, https://whistleblowerpartners.com/fi/ratkaisut/seulontapalvelu/ . Se on riippumaton ilmoituskanava, jolla on asiantuntemusta erilaisista, esimerkiksi rikoksia, loukkaavaa käytöstä ja muuta sopimatonta toimintaa koskevista, ilmoituksista.

Löydät ilmoituskanavan intranetistä ja verkkosivustolta tämä linkki.

Kontakta oss